Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Hướng dẫn đọc Profile 360 khách hàng trên nền tảng GAPONE

Để truy cập vào Profile khách hàng 360, người dùng thực hiện các bước sau: 

 • Bước 1: Click vào Tab Thông tin > Khách hàng 
 • Bước 2: Tại danh sách khách hàng, chọn vào ID hoặc Họ và tên khách hàng > Hệ thống sẽ truy cập vào hồ sơ khách hàng

Profile-360-02

Profile-360-01

Tại hồ sơ khách hàng 360 độ, bạn có thể xem các loại dữ liệu sau đây: 

Thông tin khách hàng cơ bản 

Những thông tin cơ bản như Ảnh đại diện, Họ và tên, Số điện thoại, Email, Ngày sinh, Địa chỉ, Zalo của khách hàng sẽ hiển thị ở góc trên cùng bên trái. 

Muốn Xóa/ Sửa thông tin khách hàng, đọc bài viết hướng dẫn tại đây – link. 

Profile-360-03

“Chân dung” khách hàng chi tiết 

Chân dung khách hàng hay thông tin chi tiết của khách được hiển thị ngay dưới phần thông tin cơ bản. Tại đây bạn có thể xem được dữ liệu về: 

 • Số lượt tham gia Minigame: Bao gồm số game đã tham gia và tổng số lượt tham gia các game
 • Tổng chi tiêu và số lượng đơn hàng đã mua từ trước đến nay: Người dùng có thể nắm bắt được các thông tin chi tiết của từng khách về: 
 • Tổng chi tiêu 
 • Chi tiêu trung bình trên một đơn hàng 
 • Tổng số đơn hàng đã đặt
 • Đơn hàng thành công
 • Số lượng sản phẩm đã mua 
 • Tổng số đơn hàng thất bại 
 • Ngày mua hàng đầu tiên
 • Hành vi và nhu cầu: Cho người dùng quan sát hành vi, thói quen của người dùng,  từ đó có những chiến lược tấn công, tương tác và giữ chân phù hợp: 
 • Ngày mua hàng gần nhất 
 • Ngày mua trung bình giữa các đơn hàng
 • Sản phẩm mua nhiều nhất
 • Sản phẩm mua đầu tiên
 • Sản phẩm mua gần nhất
 • Thông tin khác: Những thông tin có liên quan đến khách hàng mà người dùng muốn ghi chú lại để bản chân dung khách hàng được hoàn thiện nhất. 

Profile-360-04

Dữ liệu truy vấn khách hàng tổng quan

Trên cùng của Profile 360 là dữ liệu của 04 loại dữ liệu: 

 • Chiến dịch đã tham gia thể hiện 3 chỉ số bao gồm: Số lượng chiến dịch gửi tin mà bạn thực hiện gửi tới khách hàng này, tỷ lệ tham gia tăng/ giảm so với số chiến dịch tham gia tháng trước và tỷ lệ tham gia so với tổng chiến dịch được triển khai trong cả tháng 
 • Tổng số tin nhắn thể hiện 3 chỉ số: Số lượng tin nhắn nhận được so với tháng trước, tỷ lệ tin nhắn gửi đi tăng/ giảm so với tháng trước và tỷ lệ tin nhắn khách nhận được so với tổng tin nhắn được gửi tin trong cả tháng 
 • Lượt nhấp vào URL thể hiện 3 chỉ số: Số lượt nhấp link so với tháng trước, tỷ lệ tương tác với link tăng/ giảm so với tháng trước và tỷ lệ nhấp URL so với tổng lượt nhấp URL trong cả tháng
 • Lượt tham gia Survey Zalo: Khách hàng khi tham gia các khảo sát đánh giá chất lượng sản phẩm, dịch vụ cũng được truy vết và thể hiện trong Profile 360 của GAPONE. Tương tự như 3 trường dữ liệu trên, 03 chỉ số cũng được thể hiện bao gồm lượt tham gia survey, tỷ lệ tăng/ giảm so với tháng trước và tỷ lệ thực hiện trên tổng số survey được thực hiện trong tháng. 

Biểu đồ giá trị chi tiêu của khách hàng 

Biểu đồ kết hợp đường và cột thể hiện 2 dữ liệu vể tổng chi tiêu và số lượng đơn hàng trong năm hiện tại. 

Ngoài ra, biểu đồ còn thiết kế thêm phần tỷ lệ phần trăm tăng/ giảm chi tiêu và mua sắm của khách hàng so với năm trước đó. 

Lịch sử mua sắm của khách hàng 

Cuối cùng, người dùng có thể kiểm soát được tất cả các đơn hàng mà khách hàng đã mua sắm, số sản phẩm trong đơn hàng đó, ngày đặt hàng và giá trị của mỗi đơn hàng.

Mục lục