Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Hướng dẫn cài đặt sự kiện và kết nối API trên nền tảng GapOne

Hướng dẫn cài đặt sự kiện 

Tính năng cài đặt sự kiện cho phép người dùng tạo thêm các sự kiện chưa có sẵn trong danh sách thêm sự kiện khi tạo mới  chiến dịch tự động. 

Để có thể thêm mới sự kiện cho chiến dịch gửi tin, bạn thực hiện theo các bước sau đây: 

  • Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản GapOne, chọn Cài đặt trên cột menu chính → Chọn Sự kiện 

  • Bước 2: Tại trang quản lý sự kiện, điền thông tin Tên sự kiện và Mã sự kiện mà bạn muốn 
  • Bước 3: Click nút + Thêm để hoàn tất thao tác thêm sự kiện

Sau khi tạo sự kiện thành công, sự kiện sẽ xuất hiện trong danh sách sự kiện, mục API khi bạn tạo mới chiến dịch tự động.

Muốn xóa sự kiện, bạn chọn nút dấu trừ (-) màu đỏ ở cột Hành động.

Hướng dẫn kết nối API 

Muốn kết nối các ứng dụng, nền tảng khác vào GapOne bạn thực hiện theo các bước sau đây: 

  • Bước 1: Chọn Cài đặt trên cột menu chính → Chọn Kết nối API 

  • Bước 2: Chọn nút + Tạo mới → Thêm tên ứng dụng vào cửa sổ pop-up → Lưu để hoàn tất thao tác 

Ứng dụng mới với client_id và client_secret sẽ xuất hiện trong bảng.

  • Bước 3: Đăng ký URL (webhook) nhận delivery notification bằng cách nhấp vào tên ứng dụng trong bảng 

  • Bước 4: Tại trang quản lý ứng dụng kết nối API, điền Webhook Url → Nhấn Lưu để xác nhận đăng ký Webhook Url.

Ngoài ra, các thủ tục kết nối API, code API và các cài đặt liên quan đến công nghệ được biên soạn chi tiết tại đây. 

Mục lục