Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Hướng dẫn nhập dữ liệu danh sách

Nhập dữ liệu danh sách nằm trong Module Phân khúc khách hàng là tính năng hỗ trợ người dùng nhập 1 tệp dữ liệu chứa nhiều thông tin khác nhau trong cùng 1 thuộc tính, chỉ để phục vụ mục đích gửi tin nhắn cho cùng 1 khách hàng trong các chiến dịch khác nhau, không phục vụ mục đích quản trị dữ liệu.

Dưới đây là các bước để thực hiện nhập dữ liệu của người dùng lên mục Nhập dữ liệu danh sách:

Bước 1: Truy cập vào mục Phân khúc => Nhập dữ liệu danh sách

Bước 2: Chọn tệp dữ liệu có sẵn để tải lên GapOne

Bước 3: Dữ liệu sau khi được tải lên sẽ xuất hiện ở phía dưới, người dùng chỉ cần kiểm tra trạng thái để biết dữ liệu đã tải lên thành công hay chưa

Sau khi tải dữ liệu lên thành công, người dùng có thể sử dụng các dữ liệu này để thực hiện các chiến dịch gửi tin.

 

Mục lục