Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Hướng dẫn sửa, nhân bản, xóa chiến dịch trên hệ thống GapOne

Chỉnh sửa chiến dịch

Khi có nhu cầu chỉnh sửa, điều chỉnh chiến dịch, bạn cần thực hiện các bước như sau:

  • Bước 1: Truy cập vào trang chủ của GapOne, chọn Chiến dịch trên thanh menu ở phía bên trái màn hình. 

  • Bước 2: Tại bảng quản lý các chiến dịch, chọn nút xanh trên cùng ở cột “Hành động” để chỉnh sửa chiến dịch.

** Lưu ý: Bạn chỉ có thể chỉnh sửa các chiến dịch đang ở trạng thái “Nháp” hoặc “Chờ kích hoạt”. Xem trạng thái của chiến dịch tại cột “Trạng thái”. 

Nhân bản chiến dịch

Khi có nhu cầu tạo mới 1 chiến dịch tương tự, để tiết kiệm thời gian thực hiện các thao tác, bạn có thể duplicate (nhân bản) chiến dịch sẵn có. Lưu ý rằng sau khi duplicate, trạng thái hiển thị là “Nháp”.

  • Bước 1: Tại màn hình Quản lý chiến dịch, nhấn vào ô màu vàng ở cột Hành động để nhân bản chiến dịch có sẵn. 

  • Bước 2: Sau đó, đặt tên cho chiến dịch nhân bản mới, rồi nhấn nút “Sao chép”.

Sau đó, bạn có thể xem lại chiến dịch mới đã nhân bản ở màn hình “Quản lý chiến dịch”. 

Xóa chiến dịch

Khi muốn xóa một chiến dịch, bạn thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Nhận chọn nút đỏ dưới cùng ở cột “Hành động” trong màn hình Quản lý chiến dịch. 

  • Bước 2: Màn hình hiển thị thông báo “Bạn có chắc muốn xóa không?”. Nhấn vào “Đồng ý” để hoàn tất xóa thành công.

Mục lục