Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Hướng dẫn tạo nội dung tin nhắn Viber trên hệ thống GapOne

Các bước đăng ký nội dung tin nhắn Viber trên GapOne

** Lưu ý: Để có thể thực hiện tạo tin và gửi tin, trước hết bạn cần liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của GapOne để đăng ký Brandname cho doanh nghiệp.

  • Bước 1: Truy cập Kênh > Viber > Tạo mới

  • Bước 2: Điền đầy đủ các thông tin vào giao diện “Quản lý mẫu Viber” như Tên mẫu, Tên thương hiệu, Nội dung tin,… Các trường thông tin có dấu * bên cạnh là bắt buộc phải hoàn thiện. 

Giống với tạo mẫu Email Marketing, tạo mẫu gửi tin Viber cũng có thêm tính năng Cá nhân hóa tin nhắn để cá nhân hóa nội dung tin theo thuộc tính khách hàngsự kiện khách hàng thực hiện cho các đối tượng khách hàng khác nhau của doanh nghiệp.

  • Bước 3: Chọn Lưu để hoàn thành tạo mẫu tin mới.

** Lưu ý: Đối với các mẫu tin tạo mới trên Viber, bạn có thể tự tạo mẫu tin và đưa vào các chiến lược gửi tin ngay lập tức, không cần thông qua kiểm duyệt của Viber.

Mục lục