Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Hướng dẫn thiết lập sự kiện API trong tạo mới chiến dịch gửi tin tự động

Sự kiện API là gì? Danh sách các loại sự kiện API

Sự kiện API là các sự kiện xuất phát từ hệ thống của doanh nghiệp, do doanh nghiệp tự định nghĩa và xác định, sau đó chuyển thông tin đến hệ thống GapOne qua API.

** Lưu ý: Danh sách sự kiện API chính là sự kiện được thiết lập trong mục Cài đặt → Sự kiện 

Su-kien-API-03
Sự kiện API tại dropdown list trong thiết lập luồng gửi tin tự động
Su-kien-API-02
Danh sách sự kiện API đã tạo sẵn

Hãy lấy ví dụ với luồng tự động áp dụng sự kiện API order_created. Kết nối API này là dữ liệu khách hàng tạo đơn và luồng gửi tin thông thường sẽ là tin nhắn yêu cầu các nhận đơn hàng.

Giao diện thiết lập luồng trên nền tảng GapOne như sau: 

Su-kien-API-05
Giải thích luồng – Liên kết API nhận thông báo có đơn hàng được tạo trên website, luồng thiết lập sau 2 phút khách hàng sẽ nhận được Email xác nhận đơn hàng.

Hướng dẫn các bước thiết lập sự kiện API

Từ hộp dữ liệu thiết lập trước đó, click chọn nút dấu “+” → Chọn Thêm sự kiện → Tìm và chọn sự kiện trong nhóm API trong dropdown list → Chọn giá trị Số lần kích hoạt trên một khách hàng cụ thể → Chọn Đóng. 

 Su-kien-API-06

 Su-kien-API-07
Thiết lập sự kiện API trên nền tảng GapOne

** Lưu ý: Thêm điều kiện để cụ thể hóa sự kiện nếu muốn. 

Su-kien-API-08

Mục lục