Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Hướng dẫn thiết lập sự kiện tin gửi trong tạo mới chiến dịch gửi tin tự động

Sự kiện tin gửi là gì? Danh sách các loại sự kiện tin gửi 

Sự kiện tin gửi trong hoạt động thiết lập luồng gửi tin tự động là các sự kiện liên quan đến trạng thái và hành vi của khách hàng đối với tin nhắn được gửi đi.

Danh sách loại sự kiện tin gửi thuộc nhóm sự kiện GapOne hiển thị trên hệ thống:

Su-kien-tin-gui-01

Sự kiện tin gửi  Ý nghĩa 
Gửi tin cho khách hàng thất bại Lọc những khách hàng mà tin gửi bị thất bại

Điều kiện: Sự kiện phải sau 1 tin gửi/hành động gửi tin

Mở email Lọc những khách hàng mở email
Không mở email Lọc những khách hàng không mở email
Nhấp link Lọc những khách hàng nhấp link trong tin nhắn
Không nhấp link Lọc những khách hàng không nhấp link trong tin nhắn
Đồng ý chia sẻ thông tin Zalo Follower Sau khi gửi mẫu tin thu thập tin tới khách hàng, sự kiện này dùng để lọc những Zalo follower đồng ý cung cấp thông tin của mình cho thương hiệu.
Phản hồi tin Zalo ZNS Survey Lọc những những khách hàng phản hổi lại mẫu tin khảo sát mức độ hài lòng về sản phẩm/dịch vụ trên Zalo ZNS.

Trong quá trình thiết lập luồng tự động, thông thường vị trí của sự kiện loại này sẽ nằm sau thực thi, vì là điều kiện của tin gửi. 

Lấy ví dụ luồng gửi tin tự động với sự kiện khách hàng Mở Email và nhấp vào link trong Email. Để phát sinh sự kiện, hành động dẫn đầu phải là gửi Email trước, tạm gọi là mẫu Email ABC.

Su-kien-tin-gui-1.1
Sau hành động gửi Email mới phát sinh sự kiện Nhấp link/ Không nhấp link
  • Với sự kiện Mở Email → Người dùng thiết lập điều kiện kích hoạt Tất cả các lần: Mỗi lần khách hàng mở Email ABC, họ đều nhận được Mẫu Email số 01. 
  • Với sự kiện Nhấp vào link → Người dùng thiết lập Link bất kỳ, điều kiện kích hoạt là Tất cả các lần: Mỗi lần khách hàng nhấp vào link bất kỳ trong Email ABC, họ đều sẽ nhận được Mẫu Email số 02.

Hướng dẫn các bước thiết lập sự kiện tin gửi 

 

Để tiến hành thiết lập các sự kiện gửi tin, bạn thực hiện theo chỉ dẫn sau: 

2.1. Gửi tin cho khách hàng thất bại 

Từ hộp dữ liệu thiết lập trước đó, click chọn nút dấu “+” → Chọn Thêm sự kiện → Tìm và chọn sự kiện Gửi tin cho khách hàng thất bại trong dropdown list/menu thả xuống thuộc nhóm sự kiện GapOne → Chọn Đóng. 

Su-kien-tin-gui-02

Su-kien-tin-gui-03

Su-kien-tin-gui-04

Su-kien-tin-gui-05

2.2. Mở Email

Từ hộp dữ liệu thiết lập trước đó, click chọn nút dấu “+” → Chọn Thêm sự kiện → Tìm và chọn sự kiện Mở Email trong dropdownlist/menu thả xuống thuộc nhóm sự kiện GapOne → Chọn giá trị dropdown list về Số lần kích hoạt trên một khách hàng cụ thể → Chọn Đóng. 

** Một số lưu ý về điều kiện số lần kích hoạt trên một khách hàng cụ thể: 

  • Chỉ lần đầu tiên: Khách hàng chỉ nhận được tin khi khách mở Email lần đầu. 
  • Tất cả các lần: Tin nhắn gửi tới bất cứ khi nào khi khách hàng mở Email

Su-kien-tin-gui-06

Su-kien-tin-gui-07

Su-kien-tin-gui-08

Su-kien-tin-gui-09

2.3. Không mở Email 

Từ hộp dữ liệu thiết lập trước đó, click chọn nút dấu “+” → Chọn Thêm sự kiện → Tìm và chọn sự kiện Không mở Email trong dropdown list trong nhóm sự kiện GapOne → Chọn Đóng. 

Su-kien-tin-gui-10

Su-kien-tin-gui-11

2.4. Nhấp link

Từ hộp dữ liệu thiết lập trước đó, click chọn nút dấu “+” → Chọn Thêm sự kiện → Tìm và chọn sự kiện Nhấp link dropdown list trong nhóm sự kiện GapOne → Nhập link hoặc chọn Bất kỳ → Chọn giá trị Số lần kích hoạt trên một khách hàng cụ thể → Chọn Đóng. 

** Một số lưu ý về điều kiện link trong thiết lập sự kiện tin gửi

  • Nhập link mà khi khách hàng nhập vào sẽ nhận được tin nhắn trong hộp dữ liệu Hoạt động sau đó 
  • Bất kỳ – chỉ cần khách hàng nhấp vào bất cứ link nào trong thì đều sẽ nhận được tin nhắn trong hộp dữ liệu Hoạt động sau đó.

Su-kien-tin-gui-12

Su-kien-tin-gui-13

Su-kien-tin-gui-14

2.5. Không nhấp link 

Từ hộp dữ liệu thiết lập trước đó, click chọn nút dấu “+” → Chọn Thêm sự kiện → Tìm và chọn sự kiện Không nhấp link dropdown list trong nhóm sự kiện GapOne → Nhập link hoặc chọn Bất kỳ → Chọn Đóng. 

Su-kien-tin-gui-15

Su-kien-tin-gui-16

Su-kien-tin-gui-17

2.6. Đồng ý chia sẻ thông tin Zalo Follower

Từ hộp dữ liệu thiết lập trước đó, click chọn nút dấu “+” → Chọn Thêm sự kiện → Tìm và chọn sự kiện Đồng ý chia sẻ thông tin Zalo Follower → Chọn Đóng. 

Su-kien-tin-gui-18

Su-kien-tin-gui-19

2.7. Phản hồi tin Zalo ZNS Survey

Từ hộp dữ liệu thiết lập trước đó, click chọn nút dấu “+” → Chọn Thêm sự kiện → Tìm và chọn sự kiện Phản hồi tin Zalo ZNS Survey → Chọn OA và mẫu tin nhắn khảo sát → Chọn giá trị Số lần kích hoạt trên một khách hàng cụ thể → Chọn Đóng. 

Su-kien-tin-gui-20

Su-kien-tin-gui-21

** Lưu ý: Ngoài ra, bạn có thể thêm điều kiện hiển thị trong tin nhắn khảo sát như số sao, chú thích. 

Su-kien-tin-gui-22

Mục lục