Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Hướng dẫn thiết lập sự kiện trò chơi trong tạo luồng gửi tin tự động

Sự kiện trò chơi là gì? 

Sự kiện trò chơi/ quay thưởng là sự kiện lọc những khách hàng tham gia vòng quay may mắn của doanh nghiệp.

Hướng dẫn thêm sự kiện trò chơi 

Để thêm sự kiện trò chơi, bạn thực hiện các bước sau: 

Từ hộp dữ liệu thiết lập trước đó, click chọn nút dấu “+” → Chọn Thêm sự kiện → Tìm và chọn sự kiện Trò chơi > Quay thưởng trong dropdown list

→ Chọn tên chiến dịch quay thưởng mà bạn muốn lọc trong dropdown list → Chọn giá trị Kích hoạt trên một khách hàng → Chọn Đóng

Bạn có thể thêm điều kiện liên quan đến các mã dự thưởng để phục vụ cho nhu cầu gửi tin tới các khách hàng quay đúng mã giải thưởng. Hướng dẫn thiết lập luồng sẽ được trình bày chi tiết tại đây – link.

Mục lục