Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Tính năng gửi tin đồng loạt trên nền tảng GapOne

Hiểu về khái niệm gửi tin đồng loạt cùng lúc 

Tính năng gửi tin đồng loạt được hiểu là một mẫu tin nhắn được gửi đi cùng lúc cho toàn bộ danh sách khách hàng hoặc một nhóm khách hàng cụ thể. 

Một số chiến dịch điển hình nên sử dụng tính năng gửi tin đồng loạt: 

  • Gửi tin đến toàn bộ khách hàng để Chúc mừng năm mới 
  • Gửi tin đến toàn bộ khách hàng Nữ để chúc mừng ngày 20/10 
  • Gửi tin đến nhóm khách hàng hạng Vàng để thông báo sự kiện Sale

Các bước cài đặt 1 tin nhắn gửi đồng loạt

Để thực hiện tạo mới một chiến dịch gửi tin nhắn đồng loạt, hãy thực hiện theo các bước dưới đây: 

  • Bước 1: Tại cột menu, chọn mục Chiến dịch → Chọn nút + Gửi tin đồng loạt góc phải trên cùng danh sách chiến dịch

  • Bước 2: Chọn nhóm khách hàng để gửi tin

Tại ô Chọn nhóm khách hàng, chọn nhóm khách hàng bạn muốn trong dropdown list (Bạn cũng có thể trực tiếp tạo mới nhóm khách hàng bằng cách nhấn vào nút Tạo mới nhóm khách hàng → Hệ thống sẽ tự động đưa bạn về trang Tạo mới nhóm khách hàng) 

Bạn có thể chọn nhiều nhóm khách hàng trong một chiến dịch và thêm các điều kiện lọc để “khoanh vùng” nhóm đối tượng bạn muốn gửi tin trong nhóm khách hàng vừa chọn. 

Để “khoanh vùng” nhóm khách hàng, bạn click vào nút Thêm điều kiện → Chọn giá trị từ Dropdown list và nhập giá trị bạn mong muốn → Nhấn Tiếp tục góc phải trên cùng màn hình

Huong-dan-gui-tin-dong-loat-02

  • Bước 3: Chọn thực thi  

Lựa chọn kênh gửi tin và mẫu tin nhắn tương ứng trên kênh để áp dụng gửi tin nhắn đồng loại đến khách hàng.

Tại đây, bạn có thể lựa chọn kênh và mẫu tin nhắn dự phòng trong trường hợp luồng gửi chính báo lỗi. Để thêm kênh gửi dự phòng, bạn chọn nút Kênh gửi tin dự phòng → Chọn kênh và mẫu tin nhắn dự phòng bạn muốn gửi → Nhấn Tiếp tục góc phải trên cùng màn hình 

 Huong-dan-gui-tin-dong-loat-03Huong-dan-gui-tin-dong-loat-04Huong-dan-gui-tin-dong-loat-05

  • Bước 4: Chọn thời gian gửi tin 

Đặt tên cho chiến dịch và chọn thời gian mà bạn muốn triển khai chiến dịch đó → Nhấn Lưu góc phải trên cùng màn hình

Huong-dan-gui-tin-dong-loat-06

Chiến dịch tạo thành công sẽ được lưu trữ trong danh sách chiến dịch ở trang Quản lý chiến dịch trong trạng thái Chờ kích hoạt → Click vào nút trạng thái và chọn Kích hoạt để bắt đầu triển khai chiến dịch của bạn. 

Mục lục