Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Hướng dẫn thiết lập sự kiện Zalo trong tạo mới chiến dịch gửi tin tự động

Sự kiện Zalo là gì? Giới thiệu danh sách sự kiện Zalo 

Sự kiện Zalo là hành vi của nhóm khách hàng tương tác với thương hiệu qua kênh gửi tin Zalo. Bằng cách truy vết hành những hành vi này, doanh nghiệp có thể thiết lập các chiến dịch gửi tin phù hợp, phản hồi nhanh và chính xác các vấn đề mà khách hàng đang gặp phải, gia tăng trải nghiệm của khách. 

Danh sách sự kiện Zalo bao gồm: 

Sự kiện Zalo Ý nghĩa 
Đồng ý chia sẻ thông tin Zalo Follower  Là hành vi cung cấp thông tin cho doanh nghiệp, sự kiện được thêm để thực hiện hành động phù hợp, ví dụ như gửi tin cảm ơn ngay khi hành động chia sẻ thông tin kết thúc.

Phản hồi tin nhắn ZNS Survey  Sau khi khách hàng hoàn tất phản hồi tin ZNS Survey của doanh nghiệp, sự kiện được thêm để thực hiện hành động gửi tin phù hợp. 

Truy vấn thông tin Sau khi nhận được thông tin truy vấn (khách hàng gõ mã truy vấn hoặc nút thiết lập mã truy vấn), sự kiện được thêm để thực hiện hành động gửi tin phù hợp

Hướng dẫn các bước thiết lập sự kiện Zalo

2.1. Thêm sự kiện Đồng ý chia sẻ thông tin Zalo follower

Từ hộp dữ liệu thiết lập trước đó, click chọn nút dấu “+” → Chọn Thêm sự kiện → Tìm và chọn sự kiện Đồng ý chia sẻ thông tin Zalo Follower → Click Đóng để hoàn tất thêm sự kiện

2.2. Thêm sự kiện Phản hồi tin nhắn ZNS Survey

Từ hộp dữ liệu thiết lập trước đó, click chọn nút dấu “+” → Chọn Thêm sự kiện → Tìm và chọn sự kiện Phản hồi ZNS Survey

Sau khi xuất hiện cửa sổ thiết lập, chọn OA mà doanh nghiệp đã gửi khảo sátChọn Mẫu survey đã gửi Chọn giá trị Kích hoạt trên một khách hàng → Chọn Thêm điều kiện. 

Chọn OA gửi tin
Chọn mẫu tin gửi bạn muốn gửi tới khách hàng
Chọn giá trị Kích hoạt trên một khách hàng

Thêm điều kiện khi thiết lập sự kiện này vô cùng quan trọng. Có 3 điều kiện được hệ thống chuẩn bị sẵn: 

  • Tiêu chí đánh giá (Đánh giá của khách hàng về sản phẩm/ dịch vụ của thương hiệu) → Chọn giá trị Chứa → Chọn <tiêu chí mà khách hàng> xổ xuống trong dropdown list 
Thêm điều kiện về Tiêu chí đánh giá
Những tiêu chí đánh giá được thiết lập sẵn mà khách hàng có thể cảm thấy khi sử dụng sản phẩm/ dịch vụ từ thương hiệu
  • Số sao đánh giá (Mức độ hài lòng của khách hàng theo số lượng sao rating) → Chọn giá trị Bằng/ Không bằng → Chọn <số sao>
Thêm điều kiện về số sao mà khách hàng đánh giá
Chọn giá trị Bằng/ Không bằng số sao
Chọn số lượng sao

 

  • Chú thích (Nhắn nhủ, đóng góp của khách hàng trong khảo sát) → Chọn các giá trị hiển thị trong chú thích Chứa/ Không chứa/ Bắt đầu bằng/ Kết thúc bằng/ BằngNhập giá trị

Muốn thêm nhiều điều kiện, click nút Thêm điều kiện để thêm các điều kiện khác. 

2.3. Thêm sự kiện truy vấn thông tin

Từ hộp dữ liệu thiết lập trước đó, click chọn nút dấu “+” → Chọn Thêm sự kiện → Tìm và chọn sự kiện Truy vấn thông tin → Chọn Zalo OA mà bạn muốn gửi → Nhập cú pháp truy vấn → Chọn giá trị Kích hoạt trên một khách hàngĐóng. 

Gapone-1.5.0-phien-ban-03

** Lưu ý: Cú pháp truy vấn được thiết lập ở trên Zalo OA của doanh nghiệp. Để có thể kích hoạt luồng thành công bạn phải nhập chính xác cú pháp đã thiết lập trên OA. 

Gapone-1.5.0-phien-ban-04

Mục lục