Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Hướng dẫn tích hợp WooCommerce trên GapOne

Khi sử dụng nền tảng GapOne, doanh nghiệp bạn có thể tích hợp với WooCommerce để quản lý các dữ liệu từ kênh website bán hàng của doanh nghiệp tốt hơn, thúc đẩy sự tăng trưởng của hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả. 

*Lưu ý: Áp dụng cho doanh nghiệp đã có tài khoản WooCommerce và chưa tích hợp với bất kỳ tài khoản GapOne nào trước đó. 

Các bước tích hợp phần mềm WooCommerce với GapOne:

  • Bước 1: Truy cập vào tài khoản GapOne của doanh nghiệp, tại cột Menu, chọn mục Cài đặt
  • Bước 2: Chọn Tích hợp trang bán hàng → WooCommerce. Sau đó ấn nút Kết nối để tích hợp với phần mềm. 

  • Bước 3: Tại trang Tạo kết nối mới nhập URL trang web của bạn → Lưu 

Tich-hop-WooCommerce-01

  • Bước 4: Trang đăng nhập vào WooCommerce sẽ hiển thị trên màn hình → Nhập thông tin tài khoản WooCommerce website bán hàng của bạn → Login 

  • Bước 5: Cấp quyền cho GapOne tích hợp vào Shop của Woocommerce bằng cách chọn Approve 

Tich-hop-WooCommerce-03

Thông tin về cửa hàng sẽ được hiển thị trong giao diện sau khi tích hợp thành công trên GapOne. 

 Tich-hop-WooCommerce-04

Mục lục