Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Hướng dẫn xem thông tin đơn hàng trên hệ thống GapOne

Để xem thông tin đơn hàng, bạn thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Sau khi truy cập vào trang chủ của GapOne, chọn Thông tin >> Chọn Đơn hàng ở menu phía bên trái màn hình.

  • Bước 2: Tại cột “Mã đơn hàng”, nhấn vào mã đơn hàng muốn xem thông tin chi tiết. 

Các thông tin đơn hàng được hiển thị trên màn hình bao gồm:

  • Thông tin chung
  • Sản phẩm
  • Thành tiền
  • Thời gian

 

Thông tin chung Mục “Thông tin chung” của đơn hàng bao gồm các thông tin chi tiết của đơn hàng như: Mã đơn hàng, khách hàng, phương thức thanh toán, nguồn dữ liệu, trạng thái đơn hàng, nguồn đơn hàng, ghi chú đơn hàng,…

Lưu ý: Các trường thông tin như Mã đơn hàngNguồn dữ liệu không thể chỉnh sửa được.

Sản phẩm Tại mục “Sản phẩm”, bạn có thể xem chi tiết các thông tin về sản phẩm khách hàng đã đặt trong đơn hàng như Tên sản phẩm, Mô tả sản phẩm, SKU, Số lượng, Đơn giá, Thành tiền, Bảo hành,…

Thành tiền Tại mục “Thành tiền”, bạn có thể xem chi tiết về tổng giá trị đơn hàng, giảm giá, phí vận chuyển,…

Lưu ý: 

  • Với đơn hàng có nguồn dữ liệu là API, khi thay đổi dữ liệu sẽ không được tự động tính toán.
  • Trường thông tin “Số lượng sản phẩm” không thể chỉnh sửa. 

Các thuộc tính thêm mới thuộc dạng Number sẽ được hiển thị trong nhóm này. {Gắn link bài thêm mới thuộc tính]

Thời gian Mục “Thời gian” bao gồm ngày đặt hàng, ngày giao hàng, ngày vận chuyển, ngày cập nhật. 

 

Mục lục