Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Hướng dẫn xóa, sửa thông tin đơn hàng trên hệ thống GAPONE

Các bước để sửa đơn hàng 

Bước 1: Sau khi truy cập vào trang chủ của GAPONE, chọn “Quản lý đơn hàng” ở menu góc bên trái màn hình

Bước 2: Tại cột “Hành động” trong bảng Quản lý đơn hàng, chọn ô xanh có biểu tượng cây bút để chỉnh sửa

Bước 3: Màn hình sau đó sẽ hiện ra các thông tin chi tiết của đơn hàng để bạn có thể chỉnh sửa. Bạn có thể sửa tất cả các thông tin của đơn hàng ngoại trừ các trường thông tin Mã đơn hàng, Nguồn dữ liệu và Số lượng sản phẩm

Lưu ý: Đối với các đơn hàng ở trạng thái “Hoàn thành đơn hàng”, bạn sẽ không thể chỉnh sửa bất cứ thông tin nào. 

Bước 4: Sau khi chỉnh sửa xong, bạn ấn vào ô “Lưu” ở cuối trang để cập nhật những thay đổi. 

Các bước để xóa đơn hàng

Bước 1: Sau khi truy cập vào trang chủ của GAPONE, chọn “Quản lý đơn hàng” ở menu góc bên trái màn hình

Bước 2: Tại cột “Hành động” trong bảng “Quản lý đơn hàng”, chọn nút đỏ có biểu tượng dấu trừ để xóa thông tin đơn hàng

Bước 3: Màn hình sẽ hiện lên bảng thông báo để xác nhận Xóa. Nhấn “Đồng ý” để hoàn tất xóa đơn hàng. 

Previous Hướng dẫn xem thông tin đơn hàng trên hệ thống GAPONE
Next Hướng dẫn xuất dữ liệu đơn hàng từ hệ thống GAPONE
Mục lục