Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Hướng dẫn xóa, sửa thông tin đơn hàng trên hệ thống GapOne

Sửa đơn hàng

Để chỉnh sửa thông tin đơn hàng, bạn thực hiện theo các bước sau đây:

  • Bước 1: Sau khi truy cập vào trang chủ của GapOne, chọn Thông tin >> chọn Đơn hàng ở menu góc bên trái màn hình

  • Bước 2: Tại cột “Hành động” trong bảng Quản lý đơn hàng, chọn ô xanh có biểu tượng cây bút để chỉnh sửa

  • Bước 3: Màn hình sau đó sẽ hiện ra các thông tin chi tiết của đơn hàng để bạn có thể chỉnh sửa. Bạn có thể sửa tất cả các thông tin của đơn hàng ngoại trừ các trường thông tin Mã đơn hàng, Nguồn dữ liệu và Số lượng sản phẩm

**Lưu ý: Đối với các đơn hàng ở trạng thái “Hoàn thành đơn hàng”, bạn sẽ không thể chỉnh sửa bất cứ thông tin nào. 

  • Bước 4: Sau khi chỉnh sửa xong, bạn ấn vào ô “Lưu” ở cuối trang để cập nhật những thay đổi. 

Các bước để xóa đơn hàng

  • Bước 1: Sau khi truy cập vào trang chủ của GapOne, chọn Thông tin >> Chọn Đơn hàng ở menu góc bên trái màn hình

  • Bước 2: Tại cột “Hành động” trong bảng “Quản lý đơn hàng”, chọn nút đỏ có biểu tượng dấu trừ để xóa thông tin đơn hàng

  • Bước 3: Màn hình sẽ hiện lên bảng thông báo để xác nhận Xóa. Nhấn “Đồng ý” để hoàn tất xóa đơn hàng. 

Mục lục