Blog

THÔNG BÁO NÂNG CẤP HỆ THỐNG GAPONE NGÀY 17/02/2023

Kính gửi Quý Đối Tác.

GAPIT xin thông báo kế hoạch nâng cấp hệ thống mạng Datacenter của hệ thống GapOne ngày 17/02/2023.

Thời gian bắt đầu 22h00 Ngày 17/02/2023
Thời gian kết thúc 23:59 Ngày 17/02/2023
Dịch vụ bị ảnh hưởng Dịch vụ Zalo ZNS, SMS, Viber Messages, Email Marketing, Webpush, Whatsapp
Phạm vi ảnh hưởng

Khách hàng đang sử dụng phương thức kết nối API: mất kết nối gửi tin đến hệ thống GAPONE trong khoảng 15 phút trong thời gian nâng cấp.

Khách hàng đang sử dụng GAPONE PORTAL: các chiến dịch đang chạy trong Portal trong thời gian nâng cấp sẽ tạm dừng trên trang https://app.gapone.vn/.

Vậy Công ty Cổ Phần Truyền Thông GAPIT xin thông báo để Quý đối tác nắm được thông tin và phối hợp theo dõi hệ thống.

Đầu mối hỗ trợ kỹ thuật

– Mr Bùi Mạnh Hùng: email hungbm@gapit.com.vn , số điện thoại: 0936.17.3828

– Đầu mối ghi nhận thông tin: helpdesk@gapit.com.vn / +84 2432 373 238

Xin trân trọng cảm ơn Quý Đối Tác.

Leave a Reply

%d bloggers like this: