Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Giới thiệu về tính năng cá nhân hóa nội dung gửi tin tới khách hàng trên GapOne

Mục đích của cá nhân hóa là gì?

Cá nhân hóa là việc bạn sử dụng các dữ liệu của khách hàng sẵn có để truyền tải đến các thông điệp phù hợp, dành riêng cho từng cá nhân, qua đó đảm bảo trải nghiệm giao tiếp tích cực và tăng khả năng phản hồi của khách hàng. 

Các nội dung cá nhân hóa

Cá nhân hóa ở phần gửi tin nhắn và Webpush

Ở phần tạo mới Web push notification và SMS, bạn có thể cá nhân hóa nội dung trong tin nhắn theo:

  • Thuộc tính OA Follower (Giới tính, ngày theo dõi, tên hiển thị, follower ID)
  • Thuộc tính khách hàng (Tên, email, địa chỉ, số điện thoại, giới tính, tổng chi tiêu,…)
  • Sự kiện mà khách hàng thực hiện (Đơn hàng mới, đơn xác nhận, đã xác nhận đơn hàng, đã thanh toán, chờ lấy hàng,…)

Cá nhân hóa ở phần email marketing

Tương tự, bạn cũng có thể cá nhân hóa nội dung trong email marketing theo các trường thông tin tương tự.

  • Trong trường hợp tạo mẫu email marketing nội dung thủ công: 

Nhấn chọn “Cá nhân hóa” bên dưới khung nhập nội dung Email. Sau đó lựa chọn các thuộc tính khách hàng hoặc sự kiện khách hàng thực hiện muốn cá nhân hóa. 

  • Trong trường hợp tạo mẫu email marketing nội dung kéo thả:

Trong giao diện tạo email marketing nội dung kéo thả, bôi đậm phần văn bản bạn muốn cá nhân hóa, sau đó chọn Merge Tag. 

 

Khi đó, màn hình sẽ hiển thị các thuộc tính của khách hàng và các sự kiện thay đổi trạng thái đơn hàng để bạn lựa chọn. 

Chọn một thuộc tính/sự kiện bạn muốn cá nhân hóa, rồi nhấn nút “Close” để hoàn thành cá nhân hóa nội dung thông điệp. 

Bên cạnh “Cá nhân hóa” là phần “Link unsubscribe”, dùng để chèn link vào trong nội dung. Trong trường hợp khách hàng không muốn tiếp tục nhận được email từ bạn, họ sẽ nhấn vào đây để unsubscribe. 

Mục lục