Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Tổng quan về danh sách người theo dõi OA

Để có thể thực hiện các chiến dịch Tiếp thị và CSKH trên Zalo hiệu quả hơn, GapOne đã nâng cấp và phát triển danh sách người theo dõi OA doanh nghiệp. 

Hiểu về danh sách OA Follower

Trang Quản lý danh sách OA Follower chứa tất cả thông tin về lượt theo dõi OA doanh nghiệp được tích hợp và thu thập tự động trên GapOne.

Bằng cách truy cập vào nút Xem khách hàng trên cột Hành động hiển thị trên trang chính Danh sách OA Follower, bạn có thể thực hiện các thao tác gồm: chỉnh sửa thông tin khách hàng, xem báo cáo thống kê chi tiết,… 

Điều đặc biệt ở danh sách OA Follower là khả năng mapping dữ liệu của Zalo ID người dùng với dữ liệu khách hàng đã lưu trữ trên hệ thống. Nhờ vào tính năng đó, doanh nghiệp có thể “chiến lược hóa” các luồng tin nhắn, xin phép khách hàng cung cấp thêm dữ liệu, hoàn thiện hồ sơ cá nhân của từng khách hàng. 

Các thông tin hiển thị trong danh sách OA Follower

Khi hiển thị khách hàng trên trang chính Quản lý người dùng theo dõi OA, bạn có thể xem được các thông tin cơ bản sau:

  • Follower ID 

Zalo ID là chuỗi số được Zalo cung cấp cho từng tài khoản người dùng. Mỗi Zalo ID tương ứng với một số điện thoại, đây là thông tin không trùng lặp và người dùng không thể thay đổi Zalo ID sau khi tạo. 

  • Tên hiển thị

Tên hiển thị trên hệ thống của GapOne là tên hiển thị mà người dùng Zalo cài đặt trên tài khoản Zalo cá nhân của mình

  • Giới tính 
  • Ngày theo dõi 

Nếu bạn chưa đồng bộ Zalo Follower lên nền tảng GapOne, thì ngày theo dõi sẽ hiển thị thời gian dữ liệu được đồng bộ realtime lên hệ thống. 

Khi đã đồng bộ thành công, những follower sau đó khi click theo dõi OA của doanh nghiệp, ngày theo dõi sẽ hiển thị đúng thời gian theo dõi của họ. 

  • Số điện thoại

Là số điện thoại được người dùng cung cấp → GapOne nhận số điện thoại:

  • Nếu có đã liên hệ trùng khớp →  Hệ thống sẽ tự động hoàn tất thông tin khách hàng (mapping số điện thoại với thông tin khách hàng đã có sẵn trước đó) 
  • Nếu chưa có thông tin khách hàng trong hệ thống → Tạo thông tin khách hàng mới

Cuối cùng là map ID Zalo follower với số điện thoại cũng như thông tin khách hàng trên hệ thống để thiết lập bộ Hồ sơ khách hàng hoàn hảo nhất. 

  • Tổng đơn hàng

Tổng đơn hàng cũng là một trong những dữ liệu khách hàng được mapping với dữ liệu số điện thoại. 

** Lưu ý: Nút Xem khách hàng chỉ hoạt động khi dữ liệu khách hàng trùng khớp với dữ liệu người theo dõi, bổ trợ cho việc cập nhật thông tin cho hồ sơ cá nhân khách hàng. 

Mục lục