Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Giới thiệu về hành vi hiển thị trên hệ thống GapOne

Hành vi hiển thị là hành vi khách hàng thực hiện để popup có thể hiển thị. 

Các hành vi khách hàng thực hiện có thể là: 

 • Xem trang, thoát trang
 • Đăng ký thành công
 • Đăng nhập thành công
 • Đặt hàng thất bại
 • Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
 • Xóa sản phẩm trong giỏ hàng

Đối với hành vi Xem trang, bạn có thể lựa chọn thêm các tùy chọn nâng cao như:

 • Hiển thị ngay khi trang được tải: Popup hiển thị ngay sau khi khách hàng vào xem trang và tải trang xong. 

 • Hiển thị sau số giây khi trang được tải: Popup hiển thị khi đạt đủ 2 điều kiện là khách hàng vào xem trang và trang tải xong một số giây nhất định do bạn cài đặt.

 • Hiển thị sau khi người dùng xem được % trang: Popup hiển thị khi khách hàng vào xem trang website và xem được một số % trang nhất định do bạn cài đặt.

 • Hiển thị khi người dùng vào trang cụ thể: Popup hiển thị khi khách hàng vào xem một trang cụ thể trong website của bạn do bạn cài đặt. Ví dụ: Bạn cài đặt popup thông báo sản phẩm đang được ưu đãi lên tới 50% khi khách hàng đang xem chi tiết sản phẩm. 

 • Không hiển thị khi người dùng vào trang cụ thể: Popup không hiển thị khi khách hàng vào xem một trang cụ thể trong website do bạn cài đặt. 

Đối với hành vi Thoát trang, bạn có thể lựa chọn một trong các loại trang như: 

 • Trang web bất kỳ
 • Trang chủ
 • Trang danh sách sản phẩm
 • Trang chi tiết sản phẩm
 • Trang giỏ hàng
 • Trang xác nhận thanh toán
 • Chọn URL: Bạn có thể điền URL của loại trang mong muốn vào đây

Lưu ý: Sự kiện thoát trang được áp dụng khi người dùng di chuột ra khỏi cửa số web hoặc quá 30 phút chưa có hành động mới trên trang.

Ngoài ra, bạn có thể thêm điều kiện hiển thị Popup cho hành vi khách hàng bằng cách nhấn vào nút “Thêm điều kiện” ngay phía dưới.

Bạn có thể lựa chọn tần suất hiển thị cho Popup bằng cách lựa chọn giữa Hiển thị tất cả các lần, Hiển thị 1 lần đầu tiên, Tùy chỉnh tần suất. 

 • Hiển thị tất cả các lần: Popup sẽ hiển thị tất cả các lần khách hàng thực hiện hành vi đã được cài đặt
 • Hiển thị 1 lần: Popup chỉ hiển thị trong lần đầu tiên khách hàng thực hiện hành vi đã được cài đặt
 • Tùy chỉnh tần suất: Popup sẽ hiển thị theo số lần khách hàng thực hiện hành vi bạn đã cài đặt

Ví dụ: Bạn muốn cài đặt Popup hiển thị tất cả các lần khách hàng vào xem trang. Bạn click vào ô chọn “Hiển thị tất cả các lần”. 

Mục lục