Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Tổng quan về quản lý danh sách sản phẩm

Hiểu về danh sách sản phẩm

Trang Quản lý sản phẩm chứa tất cả thông tin chi tiết về sản phẩm, biến thể sản phẩm của doanh nghiệp, được đồng bộ từ các hệ thống kênh bán hàng tích hợp hoặc tạo mới trên GapOne. 

Bằng cách truy cập vào một sản phẩm bất kỳ, bạn có thể thực hiện các thao tác cần thiết cho sản phẩm đó: chỉnh sửa thông tin sản phẩm và điều chỉnh thêm/xóa các biến thể sản phẩm.

Tong-quan-du-lieu-san-pham-01

Khi hiển thị sản phẩm trên trang chính Quản lý sản phẩm, bạn có thể xem được các thông tin cơ bản sau:

  • Mã sản phẩm 

Cũng giống như thông tin ở khách hàng và đơn hàng, mỗi sản phẩm sẽ có một mã số định danh riêng là mã sản phẩm. 

Mã sản phẩm được tạo ra khi sản phẩm được khởi tạo trên hệ thống (Do bạn tạo mới, hay đồng bộ dữ liệu từ các kênh bán hàng). Mã sản phẩm này là duy nhất, không trùng lặp, không thể thay đổi. 

  • Tên sản phẩm 

Tên sản phẩm được bạn thêm mới hoặc nhập dữ liệu từ các nguồn có sẵn và bạn có thể thay đổi tên sản phẩm trên hệ thống. Cách đặt tên sản phẩm sẽ tùy vào chiến lược quản lý sản phẩm của từng doanh nghiệp. 

  • Số biến thể

Là các sản phẩm giống nhau về tên sản phẩm nhưng khác nhau trong các đặc điểm về màu sắc, kích thước, … 

  • Loại

Phân loại sản phẩm như quần, áo, giầy, dép, thời trang nam, thời trang nữ,… giúp quản lý sản phẩm dễ dàng hơn. 

Dữ liệu về phân loại sản phẩm sẽ được thiết lập phù hợp với ngành hàng kinh doanh của doanh nghiệp. 

  • Thương hiệu

Trường dữ liệu dành cho những doanh nghiệp nhập bán từ nhiều thương hiệu khác nhau. 

Các hoạt động quản lý sản phẩm

Mục lục