Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Giới thiệu chung về thiết lập thời gian chờ trên hệ thống GapOne

Thời gian chờ: Hệ thống sẽ gửi thông điệp cho khách hàng sau một khoảng thời gian từ khi sự kiện được bắt đầu. 

Ví dụ: Bạn thiết lập thời gian chờ cho tin nhắn tự động “Cảm ơn bạn đã mua hàng” sau khi khách hàng mua bất kỳ sản phẩm nào trong danh sách hàng hóa tại website Haravan. 


Có 2 loại thời gian chờ là: 

  • Chờ sau khoảng thời gian: Xem chi tiết tại đây
  • Tính toán thời gian chờ theo điều kiện: Xem chi tiết tại đây
Mục lục