Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Hướng dẫn tích hợp nền tảng quản lý bán hàng Sapo trên GapOne

Khi sử dụng nền tảng GapOne, doanh nghiệp bạn có thể tích hợp với Sapo Web để quản lý các dữ liệu về khách hàng, đơn hàng, sản phẩm, … tốt hơn, thúc đẩy sự tăng trưởng của hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả. 

*Lưu ý: Áp dụng cho doanh nghiệp đã có tài khoản Sapo và chưa tích hợp với bất kỳ tài khoản GapOne nào trước đó. 

Các bước tích hợp phần mềm Sapo Web với GapOne:

  • Bước 1: Truy cập vào tài khoản GapOne của doanh nghiệp, tại cột Menu, chọn mục Cài đặt
  • Bước 2: Chọn mục Tích hợp trang bán hàng → Sapo. Sau đó ấn nút Kết nối để tích hợp với phần mềm. 

  • Bước 3: Tại trang Tạo mới kết nối nhập Tên gian hàng → Lưu

Tich-hop-Sapo-01

  • Bước 4: Trang đăng nhập vào Sapo Web sẽ xuất hiện trên màn hình, lúc này sẽ có 2 trường hợp xảy ra: 
  • Nếu đã đăng nhập tài khoản của Sapo Web: Nhấn nút Cài đặt để cấp quyền đồng bộ cho GapOne

Tich-hop-Sapo-02

  • Nếu chưa đăng nhập tài khoản của Sapo Web: Nhập các thông tin của gian hàng và nhấn Đăng nhập

Tich-hop-Sapo-03

Thông tin về cửa hàng sẽ được hiển thị trong giao diện sau khi tích hợp thành công trên GapOne. 

Tich-hop-Sapo-04

 

Mục lục