Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Giới thiệu chung về khả năng tích hợp của GapOne

Tích hợp là gì?

Tích hợp trên GapOne là khả năng kết hợp các dữ liệu, thông tin từ nhiều nguồn khác nhau về cùng một nguồn lưu trữ duy nhất từ đó giúp doanh nghiệp thực hiện các chiến dịch mong muốn bằng các thao tác trên 01 hệ thống là GapOne.

Mục đích tích hợp

 

  • GapOne hỗ trợ doanh nghiệp đồng bộ dữ liệu bán hàng đa kênh, tránh trùng lặp dữ liệu của khách hàng giữa các kệnh với nhau
  • Doanh nghiệp có thể phân loại khách hàng tổng thể theo hành vi trên các kênh để có các chiến lược Marketing và CSKH hợp lý
  • Tạo sự đa dạng về các kênh gửi tin, giúp doanh nghiệp tăng điểm chạm tới khách hàng, có nhiều sự lựa chọn cho các chiến dịch

GapOne hỗ trợ tích hợp trên những nền tảng nào?

  • Kênh gửi tin: GapOne hỗ trợ tích hợp  kênh gửi tin: SMS Brandname, Email, Website, Zalo. Với mỗi nội dung gửi tin sẽ có mục đích riêng, tùy theo chiến lược và tầm nhìn của doanh nghiệp để đăng ký gửi tin. 
Mục lục