Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Tổng quan về quản lý nhóm khách hàng

Nhóm khách hàng là gì? 

Nhóm khách hàng là danh sách được lọc ra từ danh sách khách hàng tổng dựa theo điều kiện/thuộc tính dữ liệu hoặc hành vi mua hàng của khách hàng.

Để truy cập nhóm khách hàng, bạn có thể truy cập tab Phân khúc > Chọn Nhóm khách hàng

**Lưu ý: Nhóm OA follower là nhóm khách hàng theo dõi kênh OA của thương hiệu, hệ thống tự động tách riêng để đáp ứng các chiến dịch gửi tin dành riêng cho nhóm khách hàng này. 

Tong-quan-quan-ly-nhom-khach-hang-01

Mục tiêu quản lý nhóm khách hàng

Quản lý nhóm khách hàng có thể giúp người dùng kiểm tra danh sách khách hàng được lọc theo một hoặc 1 chuỗi điều kiện cụ thể, nhờ đó đánh giá hiện trạng kinh doanh/ hành vi mua sắm và rút ra bài học chiến lược phù hợp. 

Lọc và xem các khách hàng đạt điều kiện cụ thể

Ví dụ bạn muốn lọc ra danh sách khách hàng VIP để triển khai chương trình ưu đãi khách hàng thân thiết. Bạn có thể lọc với toàn bộ danh sách khách hàng, cài đặt tổng chi tiêu lớn hơn hoặc bằng 10 triệu.

Tong-quan-quan-ly-nhom-khach-hang-01


Hoặc nếu bạn muốn tìm kiếm những khách hàng đã lâu không mua sắm/ nguy cơ rời bỏ thương hiệu cao, bạn cũng có thể tạo nhóm khách hàng với điều kiện lọc là Ngày phát sinh đơn gần nhất trên 1 năm. 

 Tong-quan-quan-ly-nhom-khach-hang-02

Nhắn tin Marketing và CSKH đến nhóm khách hàng tương ứng dựa theo chiến lược kinh doanh

Tong-quan-quan-ly-nhom-khach-hang-03

Các loại nhóm khách hàng 

Có 2 loại nhóm khách hàng: 

Các thao tác quản lý nhóm khách hàng

Mục lục