Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Tổng quan về thiết lập hành động trong tạo luồng gửi tin tự động

Khái niệm về thiết lập hành động trong tạo chiến dịch gửi tin tự động trên nền tảng GapOne

Hành động trong tạo chiến dịch gửi tin trên nền tảng GapOne là hoạt động gửi tin đến khách hàng thỏa mãn những điều kiện đã thiết lập.

“Thêm hành động đến khách hàng” thường được thêm vào sau dữ liệu Sự kiện, Điều kiện hay Thời gian chờ trong luồng hoạt động, bởi Hoạt động được áp dụng dựa vào các điều kiện, người dùng phải thiết lập điều kiện đúng thì Hoạt động mới có thể được thực thi. Đây cũng là yếu tố nhấn mạnh tính “tự động hóa” sâu sắc cho GapOne, rằng chỉ cần thiết lập đúng các trường dữ liệu điều kiện kết hợp với hoạt động gửi tin chiến lược hóa, chiến dịch sẽ tự động chạy và gửi báo cáo về cho người dùng. 

Them-Hanh-dong-trong-tao-moi-chien-dich-gui-tin-01

Them-Hanh-dong-trong-tao-moi-chien-dich-gui-tin-02
Hành động luôn được thêm vào sau cùng trong quá trình tạo chiến dịch gửi tin đến khách hàng

Có 2 thao tác chính khi nói về Thêm hành động đến khách hàng trong tạo mới chiến dịch gửi tin: 

Mục lục