Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Quản lý nội dung các kênh gửi tin

Mục đích của mục Quản lý nội dung kênh gửi tin

Quản lý nội dung gửi tin là kho tàng mẫu tin nhắn đa thông điệp, đa mẫu mã trên đa kênh. Tại đây, người dùng GapOne có thể thiết kế sẵn các mẫu tin theo chiến lược gửi tin đa kênh của mình để có “tài liệu” triển khai các luồng gửi tin tự động trong mục Quản lý chiến dịch. 

Các kênh gửi tin

Nền tảng GapOne cho phép người dùng thực hiện quản lý nội dung gửi tin trên 7 kênh khác nhau bao gồm: 

** Lưu ý: Một số kênh muốn gửi tin cần thực hiện tích hợp kênh đó với GapOne

  • SMS (tích hợp SMS Brandname)
  • Zalo (tích hợp Zalo OA)
  • Viber
  • Thông báo đẩy/WebPush Notifications (tích hợp Website)
  • WhatsApp 
  • Email (tích hợp Tên miền và Email)
  • Voice Broadcast

Tạo nội dung các kênh gửi tin

Để tạo mẫu tin trên các kênh, bạn có thể tham khảo các bài viết dưới đây: 

Mục lục