Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Tổng quan về quản lý dữ liệu khách hàng của nền tảng GapOne

Trang Quản lý dữ liệu khách hàng là nơi lưu trữ dữ liệu của khách hàng thu thập từ tất cả các kênh bán của người dùng. 

Hiểu về danh sách khách hàng

Trang Quản lý danh sách khách hàng chứa tất cả thông tin khách hàng đã tương tác mua hàng từ tất cả các kênh được tích hợp hay do bạn thêm vào. 

Bằng cách truy cập vào một khách hàng bất kỳ, bạn có thể thực hiện các thao tác cần thiết cho khách hàng đó: chỉnh sửa thông tin khách hàng, xem báo cáo thống kê chi tiết, đánh giá phân nhóm khách hàng,…

Khi hiển thị khách hàng trên trang chính Quản lý danh sách khách hàng, bạn có thể xem được các thông tin cơ bản sau:

  • ID khách hàng: Cũng giống như các thông tin khác (đơn hàng, sản phẩm, biến thể,…), khách hàng cũng có một mã số định danh riêng là ID khách hàng. ID khách hàng là một dãy bao gồm 8 chữ số, được tạo ra và gắn liền với khách hàng khi khách hàng được khởi tạo trên hệ thống. ID này là duy nhất, không trùng lặp, không thay đổi và do hệ thống tạo ngẫu nhiên, bạn không thể can thiệp vào. 
  • Họ và tên khách 
  • Email 
  • Số điện thoại 
  • Ngày tháng năm sinh 
  • Địa chỉ 
  • Ngày tạo: Thông tin ngày tạo được cập nhật real-time tại thời điểm data tích hợp thành công hoặc thêm thành công vào hệ thống GAPONE. 

Tong-quan-du-lieu-khach-hang-01

Các hoạt động quản lý danh sách khách hàng

Mục lục